Familiebedrift nærmer seg 40!

Gründeren Ole Ingvar Løvold har sammen med sine 4 sønner snart drevet
med fisk og fiskeprodukter i 40 år!

I 2003 ble anlegget utbygd med ny filetavdeling, garderobeanlegg, spiserom og kjøle/fryserom. Kontoravdelingen ble ferdigstilt i 2005.

I september 2004 åpnet vi ny fiskebutikk i Rådhuset i Kristiansund.
 
Antall ansatte: 18 hel/deltid.


 
OLE LØVOLD A/S - Tlf. 71 51 76 50 - Fax 71 51 54 88 - Mobil 90 85 51 69
Langøyneset - 6530 Averøy- Se oss på kartet- firmapost@olelovold.no